Transtecno

Hộp Giảm Tốc

Hộp giảm tốc

Thay Bạc Đạn Động Cơ 200kW Máy Nén Lạnh


Vòng bi có dấu hiệu hỏng mà không được phát hiện kịp thời sẽ làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động của máy móc. Kỹ Thuật Năng Lượng cung cấp dịch vụ thay vòng bi (bạc đạn) theo tiêu chuẩn hãng Enertech.

Nhận báo giá ngay

 

Đang cập nhật
Đang cập nhật
 
Nhận báo giá ngay