Transtecno

Hộp Giảm Tốc

Hộp giảm tốc

Hộp Giảm Tốc Transtecno

 • Dải công suất: 0.12 - 1.5 KW

  Tỷ số truyền: 1.58 - 9.67

  Momen: 1.3 - 50 N.m

  Kiểu lắp: Mặt bích

  Thương Hiệu: Transtecno

  Vật liệu: Nhôm

 • - Công suất: 0.06 - 7.5 KW (1/12HP-10HP)

  Tỉ số truyền: 5 - 300

  Mô men đầu ra: 1 -1396 N.m

  Trục đầu gắn motor: cốt âm/cốt dương.

  Kiểu lắp: chân đế/mặt bích/chân đế&mặt bích

  - Vị trí lắp: B3, B8, B6, B7, V5, V6.

  - Dầu bôi trơn: Shell Tivela S320.

  -  Vật liệu:

     + Nhôm: size 026, 030, 040, 050, 063, 075, 090, 110.

     + Gang: size 130.

 • - Công suất: 0.06 - 7.5 KW (1/12HP-10HP)

  Tỉ số truyền: 3.66 - 398.25

  Mô men đầu ra: 2 -1078 N.m

  Trục đầu gắn motor: cốt âm/cốt dương.

  Kiểu lắp: chân đế/mặt bích/chân đế&mặt bích

  - Vị trí lắp: B3, B8, B6, B7, V5, V6.

  - Dầu bôi trơn: Shell Tivela S320.

  -  Vật liệu:

     + Thân và Mặt bích vào nhôm: size 00, 01, 02, 03, 04; thân gang: size 05

     + Đế và mặt bích ra: gang

 • - Công suất: 0.25 – 30Kw (1/3 – 40 HP)

  - Tỉ số truyền: 5.38 – 280.29 (260 – 5 vòng/ phút)

  - Mô men đầu ra: 19- 3642N.m

  - Trục đầu gắn motor: Cốt dương.

  - Kiểu lắp: chân đế/mặt bích/chân đế - mặt bích

  - Vị trí lắp: B3, B6, B7, B8, V5, V6.

  - Dầu bôi trơn: Shell Tivela S320.

  -  Vật liệu: Gang size 112,113,122,123,132,133,142,143

  - Thương hiệu: Transtecno (Italia)

 • - Công suất: 0.55 – 22Kw (3/4 – 30 HP)

  Tỉ số truyền: 7.34 – 179.16 (191 – 7.8 vòng/ phút)

  Mô men đầu ra: 16- 3508N.m

  Trục đầu gắn motor: cốt âm/cốt dương.

  Kiểu lắp: chân đế/mặt bích/chân đế - mặt bích

  - Vị trí lắp: B3, B6, B7, B8, V5, V6.

  - Dầu bôi trơn: Shell Tivela S320.

  -  Vật liệu: Gang size 423, 433, 443

  - Thương hiệu: Transtecno (Italia)

 • Công suất: 0.04 - 7.5 KW 

  Tỉ số truyền: 5 - 300

  Mô men đầu ra: 1 -1396 N.m

  Trục đầu gắn motor: cốt âm/cốt dương.

  Kiểu lắp: chân đế/mặt bích/chân đế&mặt bích

  - Vị trí lắp: B3, B8, B6, B7, V5, V6.

  - Dầu bôi trơn: Shell Tivela S320.

  -  Vật liệu:

     + Nhôm: size 026, 030, 040, 050, 063, 075, 090, 110.

     + Gang: size 130.

 • công suất: 0.06 - 1.85 KW (1/12HP-10HP)

  Tỉ số truyền: 75 - 3600

  Mô men đầu ra: 18-2451N.m

  Trục đầu gắn motor: cốt âm/cốt dương.

  Kiểu lắp: chân đế/mặt bích/chân đế&mặt bích

  - Vị trí lắp: B3, B8, B6, B7, V5, V6.

  - Dầu bôi trơn: Shell Tivela S320.

  -  Vật liệu:

     + Nhôm: size 026, 030, 040, 050, 063, 075, 090, 110.

     + Gang: size 130.

 • - Công suất: 0.12 – 4.0Kw (1/5 – 5.5 HP)

  Tỉ số truyền: 5.87 – 342.72 (238 – 4.1 vòng/ phút)

  Mô men đầu ra: 10- 659N.m

  Trục đầu gắn motor: cốt âm/cốt dương.

  Kiểu lắp: chân đế/mặt bích/chân đế - mặt bích

  - Vị trí lắp: B3, B6, B7, B8, V5, V6.

  - Dầu bôi trơn: Shell Tivela S320.

  -  Vật liệu: Gang size 902. 903, 912, 913

  - Thương hiệu: Transtecno (Italia)

 • - Công suất: 0.25 – 22Kw (1/3 – 30 HP)

  Tỉ số truyền: 5.66 – 405.42 (247 – 3.5 vòng/ phút)

  Mô men đầu ra: 20- 3317N.m

  Trục đầu gắn motor: cốt âm/cốt dương.

  Kiểu lắp: chân đế/mặt bích/chân đế - mặt bích

  - Vị trí lắp: B3, B6, B7, B8, V5, V6.

  - Dầu bôi trơn: Shell Tivela S320.

  -  Vật liệu: Gang size 922. 923, 932, 933, 942, 943

  - Thương hiệu: Transtecno (Italia)

 • - Công suất: 0.06 - 7.5 KW (1/12HP-10HP)

  Tỉ số truyền: 6.18 - 221.88

  Mô men đầu ra: 5 - 975N.m

  Trục đầu gắn motor: cốt âm/cốt dương.

  Kiểu lắp: chân đế/mặt bích/chân đế&mặt bích

  - Vị trí lắp: B3, B8, B6, B7, V5, V6.

  - Dầu bôi trơn: Shell Tivela S320.

  -  Vật liệu: + Nhôm: size 026, 030, 040, 050, 063, 075, 090, 110.

                   + Gang: size 130.

  - Thương hiệu: hộp giảm tốc Transtecno

 • Công suất: 0.22 - 4 KW

  Tốc độ ra: 

  + n2= 170 - 1000 v/p ứng n1 = 1400v/p

  + n2 = 340 - 2000 v/p ứng n2 = 3000 v/p

  Momen xoắn: 1.9 - 64N.m

  Thương Hiệu: Transtecno

  Vật liệu: Nhôm hoặc Gang

  Kiểu lắp: Mặt bích/chân đế/mặt bích&chân đế

Zalo
Messenger