Transtecno

Hộp Giảm Tốc

Hộp giảm tốc

Sửa Chữa Động Cơ Điện DC

  • DỊCH VỤ SỬA CHỮA ĐỘNG CƠ ĐIỆN DC CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU 

    - Sử dụng lớp cách điện (vẹc-ni) chính hãng với mọi sản phẩm

    - Sử dụng 100% dây đồng chắc chắn

    - Quy trình kiểm tra và sửa chữa: quấn, tẩm vẹc-ni, sấy động cơ,... được thực hiện theo tiêu chuẩn chính hãng. Động cơ sau khi quấn luôn đảm bảo về chất lượng đầu ra.

    - Thời gian linh hoạt, khách hàng cần có chúng tôi.