Transtecno

Hộp Giảm Tốc

Hộp giảm tốc

Sửa Chữa Động Cơ Điện AC

  • DỊCH VỤ SỬA CHỮA ĐỘNG CƠ ĐIỆN AC AN TOÀN - HIỆU QUẢ

    - Sử dụng lớp cách điện (vẹc-ni) chính hãng.
    - Sử dụng 100% dây đồng.
    - Quy trình quấn, tẩm vẹc-ni, sấy động cơ được kiểm tra và thực hiện theo tiêu chuẩn chính hãng. Động cơ sau khi quấn luôn đảm bảo về chất lượng đầu ra.
    - Linh hoạt về thời gian, luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng khi khách hàng cần