Transtecno

Hộp Giảm Tốc

Hộp giảm tốc

Động Cơ Điện Phòng Nổ An Toàn Ex E


 

  • Series J-K
  • Tiêu chuẩn EN/IEC 
  • Chỉ thị chính Chây Âu (2014/34/UE “ATEX” -2014/30/UE “EMC” – 2006/42/EC “Machinery” – 2011/65/CE “RoHS II”).
 

Nhận báo giá ngay

Động Cơ Phòng Nổ An Toàn Ex e - ORANGE1, Series JK được sản xuất và thử nghiệm tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn EN / IEC và cũng tuân thủ các Chỉ thị chính của Châu Âu (2014/34 / UE “ATEX” -2014 / 30 / UE “EMC” - 2006/42 / EC “Machinery - 2011/65 / CE “RoHS II”).

 

Thông tin thêm
- Có thể thực hiện tuỳ chỉnh theo nhu cầu.
- Có sẵn với Chứng nhận EAC cho Thị trường Nga

Lĩnh vực sử dụng
Công nghiệp dầu khí, máy bơm, hóa chất và dược phẩm.

CHỨNG CHỈ: 

 

 

Đang cập nhật
Thứ tự Tên catalogue Download
1 Catalogo-Ex-e-Increased-Safety_v3.pdf Click download
Catalogue cùng loại
Thứ tự Tên catalogue Download
1 Flameproof-Motors.pdf Click download
 
Nhận báo giá ngay

Zalo
Messenger