Chỉ số IP là gì?

Chỉ số IP, (hay còn được gọi là Mã IP, Nhãn Bảo vệ Quốc tế (International Protection Marking)) dùng để phân loại và xếp hạng mức độ bảo vệ của lớp vỏ bảo vệ. Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế là cơ quan ban hành tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn được tạo ra nhằm cung cấp cho người sử dụng thông tin rõ ràng hơn thay vì những thuật ngữ quảng cáo mơ hồ như chống nước. Các ký số chỉ ra các tiêu chuẩn mà sản phẩm đạt được (chi tiết tại bảng ở dưới).

Chỉ số IP của một sản phẩm được thế hiện với cấu trúc: IP(ký tự số thứ nhất)(Ký tự số thứ hai)

Trong đó Ký tự số thứ nhất thể hiện Mức bảo vệ chống các vật thể rắn xâm nhập,  với cấp độ từ 0 đến 6. Ký tự số thứ hai thể thiện Mức bảo vệ chống chất lỏng xâm nhập, với cấp độ từ 0 đến 8. Ví dụ, một sản phẩm có chỉ số bảo vệ là IP65, thì sản phẩm đó có thể ngăn hoàn toàn bụi xâm nhập bảo vệ chống nước phun từ vòi theo mọi hướng.

Các sản phẩm Motors của Enertech đều được trang bị chỉ số bảo vệ cao, phù hợp với điều kiện hoạt động trong môi trường nhiều bụi và nước.

 

Nhận báo giá ngay