Transtecno

Hộp Giảm Tốc

Hộp giảm tốc

Động Cơ Điện Đặc Biệt

Ngoài các dòng động cơ điện cho các ngành chuyên dụng, Kỹ Thuật Năng Lượng còn cung cấp các dòng động cơ điện đặc biệt cho các ngành như:

- Động cơ mining cho ngành khai khoáng

- Động cơ điện Cooling Tower cho tháp giải nhiệt và giàn ngưng

- Động cơ điện cho quạt chuồng trại

- Động cơ điện 2 cấp tốc độ cho quạt thông gió tòa nhà