Transtecno

Hộp Giảm Tốc

Hộp giảm tốc

Dịch Vụ Cân Đồng Trục

  • DỊCH VỤ CÂN ĐỒNG TRỤC - UY TÍN CHẤT LƯỢNG

    Độ lệch trục tiêu chuẩn trên máy móc là nhỏ hơn hoặc bằng +-0.06

    Khuyến cao kiểm tra cân đồng trục định kỳ 6 tháng/lần.

    Nếu độ lệch trục lớn hơn tiêu chuẩn sẽ ảnh hưởng đến hoạt động cũng như tuổi thọ của động cơ, làm cho động cơ và thiết bị rung lắc, nhanh hỏng bạc đạn, xì phốt trục, lỏng lưng bạc đạn,...